Sınav
Kalan Gün
Kalan Saat
YGS
-
-
SBS
-
-
LYS1
-
-
LYS5
-
-
LYS4
-
-
LYS3
-
-
LYS2
-
-
Ana Sayfa

Başkandan


Merhaba,

Kuruluşumuzdan bugüne kadar süregelen yolculuğumuzda kurumsal politikamızın temel taşlarını; plan, program, toplam kalite anlayışı, farklı disiplinler arasındaki uyum ve koordineye öncelik tanıyan bir sisteme dayalı ekip çalışması üzerine bina ettik.           

Sistem bir bütünü görme disiplinidir. Büyük Atatürk'ün, "Mühim işler ancak müşterek mesai ile kabili temindir." söylemiyle de ifade edilen "Kurumsal Yönetim ve Paylaşımı'" esas kılan anlayışı kurumlarımızın felsefesini oluşturmaktadır. Hizmet alanlarımız ülkemizin her köşesini kapsamakta ve bu nedenle de yapılan çalışmalar daha genel, daha bütünleyici, daha çağdaş, daha yenilikçi olmaktadır. Çünkü ülkelerin ve kurumların kaderini ancak çağdaş ve başarılı yönetimler değiştirebilir. Oluşturmaya çalıştığımız 'Kurumsallık ve Yekparelik' unsurlarının işlevlerini yerine getirebilmesi ancak kararlılık, süreklilik ve fedakârlıkla mümkündür.

Günümüze yön veren teknolojik yarışta ülkemizi arzuladığımız çağdaşlık düzeyine ulaştırabilmek için en önemli aracın insana, eğitime, araştırmaya yatırım yapmak olduğunun bilincindeyiz. Ülke kalkınmasında hedeflenen düzeye ulaşabilmek, ancak bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin genç nesillere aktarılması, yayılması ve ürüne dönüştürülmesi ile mümkün olabilecektir. Tüm kurumlarımızla evrensel standartların hakim olduğu lider eğitim holdingi yaratmak hedefimiz olmuştur.

Kurumlar içerisinde bulundukları toplumun sosyal ve ekonomik yapılarının bir parçasıdır. Bu yapıların olumlu ve olumsuz yönleri kurumları direkt etkiler. Gemisini kurtaran kaptan mantığı günü kurtarmaktan öteye geçemez ve bu anlayışa sahip kurumlar önce kendilerinin sonra da ülkelerinin geri kalmışlığını hızlandırırlar.

Bu açıdan bakıldığında hepimizin kurumlarımıza olduğu kadar ülkemize karşı da yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımızın olduğunu göz ardı edemeyiz. Hangi ekonomik düzeye ulaşırsak ulaşalım bulunduğumuz yere üzerinde yaşadığımız bu ülkenin kaynakları sayesinde geldiğimizi unutmamalıdır. İşte bu gerçekler BİL' in her kilometre taşında yeniden tazelenerek zihinlerimize kazınmıştır.          

Türkiye uygarlığın zafer alanıdır. Çağımızda zaferler üretken ülkelerin üretken insanları ile kazanılmaktadır. Bunu başarmanın yolu ise her zaman daha iyiyi yapabileceğimize inanmamız, sorumluluk duymamız ve kendimize güvenmemizdir.

Bütün bunlar ışığında BİL ailesi olarak diyoruz ki:
Üretken Türkiye'yi yaratmak için üretken kurumlar olmak, Cumhuriyetin kurucularına ve Aziz Vatanımıza
Türkiye'mize bir borç ödeme biçimidir.

Dr. Mustafa AYDIN
Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı

Ana Sayfa